www.arikovani.com

Arıkovanı, girişimcilerin geliştirdikleri teknoloji ve inovasyon odaklı projelerin hayata geçmesi için ihtiyaç duydukları kaynağı toplumdan edinmesini sağlayan bir kitlesel fonlama platformudur.

Kitlesel Fonlama Nedir ?

Dünyada ‘crowdfunding’ olarak bilinen ve dilimize ‘kitlesel fonlama’ olarak geçen konsept, projeler için bir maddi kaynak yaratma modelidir. Proje sahiplerine, üzerinde çalıştıkları ürünleri hayata geçirmek için ihtiyaç duydukları maddi kaynağı, belirli bir kişinin veya kurumun yatırımı yerine, toplumdaki bireylerin irili ufaklı desteği ile ulaşma şansı tanır.

Neye Benzer ?

 Kitlesel fonlamayı, Türk kültürünün önemli motiflerinden imecenin belirli kural ve yükümlülükler çerçevesinde, çevrimiçi platformlar üzerinden gerçekleştirilen bir türü olarak düşünmek yanlış olmayacaktır. Her iki uygulamada da amaç, karşılıklı yardımlaşma yoluyla toplumun sorunlarının giderilmesidir.

 

Arıkovanı’nın Amacı

 Arıkovanı’nın başlıca hedefleri; Türkiye’nin yerli teknoloji üretimini artırmak ve topluma teknoloji üretimine destek olma bilinci kazandırmaktır. Bu doğrultuda, gerçek bir ihtiyaca yanıt veren veya soruna çözüm olan teknoloji projelerinin, erken aşamalarda hedef kitlesi ile buluşmasını ve fonlanmasını sağlar. Toplumun, teknoloji projelerine erken aşamalarda dahil olarak şekillenmesini sağlaması çığır açacak yeniliklerde rol almasını sağlar.

Dünyada Örnekleri

 Kitlesel fonlama mekanizması özellikle Amerika ve Avrupa’da çok yaygın olarak kullanılmakta. Örneğin, sanal gerçeklik akımının öncüsü olarak kabul edilen başlık Oculus Rift ve giyilebilir teknoloji akımının başlatıcısı Pebble akıllı saat projelerinin her ikisi de kitle fonlama platformlarından topladıkları bağışlar ile hayata geçmişlerdir.

Projelerin Kriterleri Nelerdir ?

  • Teknoloji ve inovasyon odaklı
  • Son tüketiciye yönelik geliştirilmiş
  • Prototipini hazırlamış
  • Kısa zamanda seri üretime geçebilecek olan
  • Daha önce herhangi bir satış aktivitesi gerçekleştirmemiş projeler Arıkovanı’na başvuru yapabilirler
Mekatronik Eğitim
Takip Et